Vítejte na stránkách Podorlické polikliniky v Žamberku

úvodní text

V budově Podorlické polikliniky v  Žamberku je soustředěna většina zdravotnických ambulantních služeb ve městě. Podorlická poliklinika neprovozuje lékařskou službu první pomoci, ani zdravotnickou záchrannou službu. Informaci o zubní pohotovosti naleznete na adrese: www.dent.cz

Aktuální zprávy pro pacienty

NOUZOVÝ STAV

15. 03. 2020

Do odvolání je na poliklinice N O U Z O V Ý S T A V. Zbytné výkony nebudou prováděny. Do...

Nabídka zaměstnání FYZIOTERAPEUT

04. 07. 2019

Práce na plný úvazek, přátelský kolektiv, zajímavé platové ohodnocení. Podporujeme profesní růst...

Stomatologická ordinace

26. 04. 2019

Nabízíme k pronájmu vybavenou zubní ordinaci.

Zobrazit všechny

Novinky na webu

INZERÁT

26. 02. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Podorlická poliklinika s.r.o.,

provozovna nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, IČO 642596,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice :

 

„Jednatel/ka společnosti“

 

Předpokládaný nástup:                      dle dohody

Místo výkonu práce:                          ŽAMBERK

Smlouva bude sjednána na:               dobu neurčitou

Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu.

 

Podmínky pro přijetí:

 

 • ukončené středoškolské vzdělání

 • výborné řídící a organizační schopnosti

 • spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost

 • časová flexibilita

 • komunikační schopnosti

 • schopnost analytického a logického myšlení

 • trestní bezúhonnost a právní způsobilost

 •  řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou je:

 • zkušenost v práci managementu

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

 • orientace v platné legislativě

 

Zaměstnanecké benefity:

 • zajímavá kreativní a perspektivní práce

 • odměna na minimálně 1,5 násobku průměrné mzdy, plus s pohyblivou složkou závislou na ekonomických výsledcích

 • pružná pracovní doba

   

Minimální náležitosti přihlášky:

 • titul, jméno a příjmení

 • datum a místo narození, státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu

 • kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

   

   

   

  K přihlášce je nutno připojit:

   

 • osobní motivační dopis

 • strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče

 • čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem na zdravotním a sociálním pojištění a že proti uchazeči není vedena žádná exekuce   

   

   

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Podorlická poliklinika s.r.o., nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, nebo na e-mail vojta@orlicko.cz

Termín ukončení příjmu přihlášek 15. 04. 2021

 

Podorlická poliklinika s.r.o., nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk

 

 

 Informativní sdělení COVID-19

21. 09. 2020

V souvislosti šířením onemocnění COVID-19, byly provedeny preventivní opatření pro ochranu zdraví pacientů, lékařů a zaměstnanců polikliniky. Exponované dotykové plochy jako dveřní kliky, zábradlí atd. ošetřeny dlouhodobým antivirovým, antibakteriálním přípravkem. V budově jsou rovněž rozmístěny bezdotykové dávkovače dezinfekce rukou. Dbejte prosím zvýšených hygienických pravidel a do budovy vstupujte s rouškou na obličeji. Využijte možnost domluvit si telefonicky termín návštěvy lékaře na přesnou hodinu. Při podezření na nákazu COVID-19, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici.

www.khspce.cz    Telefon: 1221

www.mzcr.cz

Děkujeme Vám a přejeme Vám pevné zdraví.

Zobrazit všechny